Beartas Príobháideachais

Beartas Príobháideachais

Nuashonrú is déanaí: 30 Lúnasa, 2023

Déanann an Polasaí Príobháideachta seo cur síos ar ár bpolasaithe agus nósanna imeachta maidir le bailiú, úsáid agus nochtadh do chuid faisnéise nuair a úsáideann Tú an tSeirbhís agus insíonn Tú faoi Do chearta príobháideachais agus conas a chosnaíonn an dlí Tú.

Bainimid úsáid as Do shonraí Pearsanta chun an tSeirbhís a sholáthar agus a fheabhsú. Trí úsáid a bhaint as an tSeirbhís, aontaíonn Tú le bailiú agus úsáid faisnéise de réir an Bheartais Príobháideachta seo. Léiriú agus Sainmhínithe

Léiriú

Tá bríonna a shainítear faoi na coinníollacha seo a leanas ag na focail a bhfuil an litir tosaigh á gcaipitliú orthu. Beidh an bhrí chéanna ag na sainmhínithe seo a leanas, is cuma má tá siad san uimhir uatha nó san iolra.

Sainmhínithe

Chun críocha an Pholasaí Príobháideachta seo:

 • Ciallaíonn Cuntas cuntas ar leith a cruthaíodh duit chun rochtain a fháil ar ár Seirbhís nó ar chodanna dár Seirbhís.
 • Ciallaíonn cleamhnaithe eintiteas a rialaíonn páirtí, atá á rialú ag páirtí nó atá faoi rialú coiteann le páirtí, i gcás ina gciallaíonn “rialú” úinéireacht 50 % nó níos mó de na scaireanna, leas cothromais nó urrúis eile atá i dteideal vótáil chun stiúrthóirí nó údarás bainistíochta eile a thoghadh.
 • Cuideachta (dá ngairtear “an Chuideachta”, “Táimid”, “Ár” nó “Ár” sa Chomhaontú seo) ag tagairt do Ghrúpa Oidhreachta Currach na Bóinne, Grúpa Oidhreachta Churrach na Bóinne Dún Uabhair, Droichead Atha, Co. na Mí, Éire.
 • Fianáin Is comhaid bheaga iad fianáin a chuireann suíomh Gréasáin ar do ríomhaire, ar do ghléas soghluaiste nó ar aon ghléas eile, ina bhfuil sonraí do stair brabhsála ar an suíomh Gréasáin sin i measc an iliomad úsáidí atá aige.
 • Tír Tagraíonn tír do: Éire
 • Gléas ciallaíonn gléas aon ghléas atá in ann rochtain a fháil ar an tSeirbhís ar nós ríomhaire, fón póca nó táibléad digiteach.
 • Sonraí Pearsanta is éard is Sonraí Pearsanta ann ná aon fhaisnéis a bhaineann le duine sainaitheanta nó inaitheanta.
 • Seirbhís tagraíonn seirbhís don Láithreán Gréasáin.
 • Soláthraí seirbhíse ciallaíonn Soláthraí Seirbhíse aon duine nádúrtha nó dlítheanach a phróiseálann na sonraí thar ceann na Cuideachta. Tagraíonn sé do chuideachtaí tríú páirtí nó do dhaoine aonair atá fostaithe ag an gCuideachta chun an tSeirbhís a éascú, chun an tSeirbhís a sholáthar thar ceann na Cuideachta, chun seirbhísí a bhaineann leis an tSeirbhís a dhéanamh nó chun cabhrú leis an gCuideachta anailís a dhéanamh ar conas a úsáidtear an tSeirbhís.
 • Sonraí Úsáide tagraíonn Sonraí Úsáide do shonraí a bhailítear go huathoibríoch, a ghintear trí úsáid na Seirbhíse nó ó bhonneagar na Seirbhíse féin (mar shampla, fad cuairte leathanaigh).
 • Suíomh Gréasáin tagraíonn an suíomh Gréasáin do Ghrúpa Oidhreachta Churrach na Bóinne, atá inrochtana ó boynecurrach.ie
 • Tu ciallaíonn tú an duine atá ag rochtain nó ag baint úsáide as an tSeirbhís, nó an chuideachta, nó aonán dlíthiúil eile a bhfuil an duine sin ag rochtain nó ag baint úsáide as an tSeirbhís thar a cheann, de réir mar is infheidhme.

 

Do Shonraí Pearsanta a Bhailiú agus a Úsáid
Cineálacha Sonraí a Bailíodh
Sonraí Pearsanta

Agus Ár Seirbhís á húsáid againn, féadfaimid iarraidh ort faisnéis áirithe inaitheanta phearsanta a sholáthar dúinn ar féidir a úsáid chun teagmháil a dhéanamh leat nó chun tú a aithint. Féadfaidh faisnéis inaitheanta phearsanta a bheith san áireamh, ach níl sé teoranta dóibh:

 • Seoladh ríomhphoist
 • Céadainm agus sloinne
 • Uimhir teileafón
 • Seoladh, Stát, Cúige, ZIP/Cód Poist, Cathair
 • Sonraí Úsáide

Sonraí Úsáide

Bailítear Sonraí Úsáide go huathoibríoch agus an tSeirbhís á úsáid.

D’fhéadfadh go gcuimseodh Sonraí Úsáide faisnéis ar nós seoladh Prótacail Idirlín Do Ghléis (m.sh. seoladh IP), cineál brabhsálaí, leagan brabhsálaí, leathanaigh ár Seirbhíse a dtugann Tú cuairt air, am agus dáta do chuairte, an t-am a chaitear ar na leathanaigh sin, gléas uathúil aitheantóirí agus sonraí diagnóiseacha eile.

Nuair a dhéanann Tú rochtain ar an tSeirbhís trí ghléas soghluaiste nó trí ghléas soghluaiste, Féadfaimid faisnéis áirithe a bhailiú go huathoibríoch, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dó, an cineál gléas soghluaiste a úsáideann tú, Aitheantas uathúil do ghléis shoghluaiste, seoladh IP Do ghléis shoghluaiste, Do shoghluaiste córas oibriúcháin, an cineál brabhsálaí Idirlín soghluaiste a úsáideann tú, aitheantóirí uathúla gléis agus sonraí diagnóiseacha eile.

Féadfaimid faisnéis a bhailiú freisin a sheolann Do bhrabhsálaí aon uair a thugann Tú cuairt ar ár Seirbhís nó nuair a dhéanann Tú rochtain ar an tSeirbhís trí ghléas soghluaiste nó trí ghléas soghluaiste.

Teicneolaíochtaí Rianaithe agus Fianáin

Bainimid úsáid as Fianáin agus teicneolaíochtaí rianaithe cosúla chun an ghníomhaíocht ar Ár Seirbhís a rianú agus chun faisnéis áirithe a stóráil. Is iad na teicneolaíochtaí rianaithe a úsáidtear ná rabhcháin, clibeanna, agus scripteanna chun faisnéis a bhailiú agus a rianú agus chun Ár Seirbhís a fheabhsú agus a anailísiú. I measc na dteicneolaíochtaí a úsáidimid tá:

 • Fianáin nó Fianáin Brabhsálaí. Is comhad beag é fianán a chuirtear ar Do Ghléas. Is féidir leat treoir a thabhairt do Do bhrabhsálaí gach Fianán a dhiúltú nó a chur in iúl nuair a bhíonn Fianán á sheoladh. Mar sin féin, mura nglacann Tú le Fianáin, b’fhéidir nach mbeidh Tú in ann codanna áirithe dár Seirbhís a úsáid. Mura bhfuil do bhrabhsálaí socraithe agat ionas go ndiúltóidh sé Fianáin, féadfaidh ár Seirbhís Fianáin a úsáid.
 • Rabhcháin Gréasáin. D’fhéadfadh comhaid leictreonacha beaga ar a dtugtar rabhcháin gréasáin (dá ngairtear gifs soiléire, clibeanna picteilín, agus gifs aon-phicteilín) a bheith i gcodanna áirithe dár Seirbhís agus dár ríomhphoist a cheadaíonn don Chuideachta, mar shampla, úsáideoirí a thug cuairt ar na leathanaigh sin a chomhaireamh. nó d’oscail sé ríomhphost agus le haghaidh staitisticí láithreán gréasáin gaolmhara eile (mar shampla, an tóir a bhí ar rannóg áirithe a thaifeadadh agus sláine an chórais agus an fhreastalaí a fhíorú).

Is féidir le fianáin a bheith ina bhFianáin “Mhanseasmhach” nó “Seisiún”. Fanann Fianáin Marthanacha ar do ríomhaire pearsanta nó ar do ghléas soghluaiste nuair a théann Tú as líne, agus scriostar Fianáin Seisiúin a luaithe a dhúnann Tú Do bhrabhsálaí gréasáin.

Bainimid úsáid as Fianáin Seisiúin agus Seasmhacha araon chun na críocha atá leagtha amach thíos:

 • Fianáin Riachtanach / Riachtanach

Cineál: Fianáin Seisiúin

Arna riar ag: Us

Aidhm: Tá na Fianáin seo riachtanach chun seirbhísí a chur ar fáil duit atá ar fáil tríd an Láithreán Gréasáin agus chun gur féidir Tú a chumasú cuid dá ghnéithe a úsáid. Cuidíonn siad le húsáideoirí a fhíordheimhniú agus le húsáid chalaoiseach cuntas úsáideora a chosc. Gan na Fianáin seo, ní féidir na seirbhísí a d’iarr Tú a sholáthar, agus ní úsáidimid na Fianáin seo ach chun na seirbhísí sin a sholáthar Duit.

 • Polasaí Fianán / Fianáin Glactha le Fógra

Cineál: Fianáin Seasmhach

Arna riar ag: Us

Aidhm: Sainaithníonn na Fianáin seo an bhfuil glactha ag úsáideoirí le húsáid na bhfianán ar an Láithreán Gréasáin.

 • Fianáin Feidhmiúlacht

Cineál: Fianáin Seasmhach

Arna riar ag: Us

Aidhm: Ligeann na Fianáin seo dúinn cuimhneamh ar na roghanna a dhéanann tú nuair a úsáideann Tú an Suíomh Gréasáin, mar shampla do shonraí logála isteach nó do rogha teanga a mheabhrú. Is é cuspóir na bhFianán seo ná eispéireas níos pearsanta a sholáthar Duit agus chun nach mbeidh ort do shainroghanna a chur isteach arís gach uair a úsáideann tú an Suíomh Gréasáin.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na fianáin a úsáidimid agus do roghanna maidir le fianáin, tabhair cuairt le do thoil ar ár bPolasaí Fianán nó ar an gcuid Fianán dár mBeartas Príobháideachta.

Úsáid Do Shonraí Pearsanta

Féadfaidh an Chuideachta Sonraí Pearsanta a úsáid chun na críocha seo a leanas:

 • Ár Seirbhís a sholáthar agus a chothabháil, lena n-áirítear monatóireacht a dhéanamh ar úsáid ár Seirbhíse.
 • Chun do Chuntas a bhainistiú: chun do chlárúchán mar úsáideoir na Seirbhíse a bhainistiú. Is féidir leis na Sonraí Pearsanta a sholáthraíonn tú rochtain a thabhairt duit ar fheidhmiúlachtaí éagsúla na Seirbhíse atá ar fáil duit mar úsáideoir cláraithe.
 • Chun conradh a chomhlíonadh: forbairt, comhlíonadh agus gealltanas an chonartha ceannaigh le haghaidh na dtáirgí, na míreanna nó na seirbhísí a cheannaigh Tú nó aon chonradh eile Linn tríd an tSeirbhís.
 • Chun teagmháil a dhéanamh Leat: Chun teagmháil a dhéanamh Leat trí ríomhphost, glaonna gutháin, SMS, nó foirmeacha coibhéiseacha cumarsáide leictreonaí, amhail fógraí brú feidhmchláir mhóibíleacha maidir le nuashonruithe nó cumarsáid fhaisnéiseach a bhaineann le feidhmiúlachtaí, táirgí nó seirbhísí conraithe, lena n-áirítear na nuashonruithe slándála, nuair is gá nó réasúnach lena gcur chun feidhme.
 • Chun nuacht, tairiscintí speisialta agus faisnéis ghinearálta a sholáthar Duit faoi earraí, seirbhísí agus imeachtaí eile a chuirimid ar fáil atá cosúil leo siúd a cheannaigh tú nó a d’fhiosraigh tú cheana mura roghnaigh Tú gan faisnéis den sórt sin a fháil.
 • Chun D’iarratais a bhainistiú: Freastal ar d’iarratais orainn agus iad a bhainistiú.
  Le haghaidh aistrithe gnó: Féadfaimid D’fhaisnéis a úsáid chun cumasc, dífheistiú, athstruchtúrú, atheagrú, díscaoileadh, nó díol nó aistriú eile cuid dár sócmhainní nó ár gcuid sócmhainní go léir a mheas nó a sheoladh, cibé acu mar ghnóthas leantach nó mar chuid de fhéimheacht, leachtú, nó imeacht comhchosúil, ina bhfuil Sonraí Pearsanta atá á gcoinneáil againn maidir lenár n-úsáideoirí Seirbhíse i measc na sócmhainní a aistríodh.
 • Chun críocha eile: Féadfaimid do chuid faisnéise a úsáid chun críocha eile, mar anailís sonraí, treochtaí úsáide a aithint, éifeachtacht ár bhfeachtas poiblíochta a chinneadh agus chun ár Seirbhís, ár dtáirgí, ár seirbhísí, ár margaíocht agus do thaithí a mheas agus a fheabhsú.

Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a roinnt sna cásanna seo a leanas:

 • Le Soláthraithe Seirbhíse: Féadfaimid d’fhaisnéis phearsanta a chomhroinnt le Soláthraithe Seirbhíse chun monatóireacht agus anailís a dhéanamh ar úsáid ár Seirbhíse, chun teagmháil a dhéanamh Leat.
 • Le haghaidh aistrithe gnó: Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a roinnt nó a aistriú maidir le, nó le linn caibidlíochta, aon chumaisc, díol sócmhainní Cuideachta, maoiniú, nó éadáil ár ngnó go léir nó cuid dár ngnó chuig cuideachta eile.
 • Le Cleamhnaithe: Féadfaimid do chuid faisnéise a roinnt lenár gcleamhnaithe, agus sa chás sin éileoidh muid ar na cleamhnaithe sin an Polasaí Príobháideachta seo a urramú. Áirítear ar chleamhnaithe Ár máthairchuideachta agus aon fhochuideachtaí eile, comhpháirtithe comhfhiontair nó cuideachtaí eile a rialaimid nó atá faoi rialú coiteann Linn.
 • Le comhpháirtithe gnó: Seans go roinnfimid d’fhaisnéis lenár gcomhpháirtithe gnó chun táirgí, seirbhísí nó promóisin áirithe a thairiscint Duit.
 • Le húsáideoirí eile: nuair a roinneann Tú faisnéis phearsanta nó nuair a idirghníomhaíonn Tú sna limistéir phoiblí le húsáideoirí eile, is féidir le gach úsáideoir féachaint ar fhaisnéis den sórt sin agus féadfar í a dháileadh go poiblí lasmuigh.
 • Le do thoiliú: Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh chun críche ar bith eile le do thoiliú.

Do Shonraí Pearsanta a Choinneáil

Ní choinneoidh an Chuideachta do Shonraí Pearsanta ach chomh fada agus is gá chun na gcríoch atá leagtha amach sa Bheartas Príobháideachta seo. Coinneoimid agus úsáidfimid Do Shonraí Pearsanta a mhéid is gá chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh (mar shampla, má cheanglaítear orainn do shonraí a choinneáil chun cloí leis na dlíthe infheidhme), díospóidí a réiteach, agus ár gcomhaontuithe agus ár mbeartais dlí a fhorfheidhmiú.

Coimeádfaidh an Chuideachta Sonraí Úsáide freisin chun críocha anailíse inmheánaigh. Go ginearálta coinnítear Sonraí Úsáide ar feadh tréimhse ama níos giorra, ach amháin nuair a úsáidtear na sonraí seo chun slándáil a neartú nó chun feidhmiúlacht Ár Seirbhís a fheabhsú, nó Tá oibleagáid dhlíthiúil orainn na sonraí seo a choinneáil ar feadh tréimhsí ama níos faide.

Aistriú Do Shonraí Pearsanta

Próiseáiltear d’fhaisnéis, lena n-áirítear Sonraí Pearsanta, ag oifigí oibriúcháin na Cuideachta agus in aon áiteanna eile ina bhfuil na páirtithe a bhfuil baint acu leis an bpróiseáil lonnaithe. Ciallaíonn sé gur féidir an fhaisnéis seo a aistriú chuig — agus a chothabháil ar — ríomhairí atá suite lasmuigh de do stát, cúige, tír nó dlínse rialtais eile áit a bhféadfadh na dlíthe cosanta sonraí a bheith difriúil ná na dlíthe cosanta sonraí atá agat.

Is ionann do thoiliú leis an bPolasaí Príobháideachta seo agus D’aighneacht faisnéise den sórt sin ina dhiaidh sin agus Do chomhaontú leis an aistriú sin.

Déanfaidh an Chuideachta gach beart is gá le réasún chun a chinntiú go gcaitear le Do shonraí go slán agus de réir an Pholasaí Príobháideachta seo agus ní dhéanfar aon aistriú ar Do Shonraí Pearsanta chuig eagraíocht nó tír mura bhfuil rialuithe leordhóthanacha i bhfeidhm lena n-áirítear slándáil an Chomhlachta. Do shonraí agus faisnéis phearsanta eile.

Scrios Do Shonraí Pearsanta

Tá sé de cheart agat na Sonraí Pearsanta atá bailithe againn Fút a scriosadh nó a iarraidh go gcabhróimid linn na Sonraí Pearsanta atá bailithe againn fút a scriosadh.

B’fhéidir go dtabharfaidh ár Seirbhís an cumas duit faisnéis áirithe fút a scriosadh laistigh den tSeirbhís.

Is féidir leat do chuid faisnéise a nuashonrú, a leasú nó a scriosadh tráth ar bith trí logáil isteach ar Do Chuntas, má tá ceann agat, agus cuairt a thabhairt ar an rannán socruithe cuntais a ligeann duit do chuid faisnéise pearsanta a bhainistiú. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh Linn freisin chun rochtain a iarraidh ar fhaisnéis phearsanta ar bith a sholáthair Tú Dúinn Dúinn, a cheartú nó a scriosadh.

Tabhair do d’aire, áfach, go mb’fhéidir go mbeidh orainn faisnéis áirithe a choinneáil nuair a bhíonn oibleagáid dhlíthiúil nó bunús dleathach orainn é sin a dhéanamh.

Do Shonraí Pearsanta a Nochtadh

Idirbhearta Gnó

Má tá baint ag an gCuideachta le cumasc, éadáil nó díol sócmhainní, féadfar Do Shonraí Pearsanta a aistriú. Cuirfimid fógra ar fáil sula n-aistrítear Do Shonraí Pearsanta agus go dtiocfaidh siad faoi réir Beartas Príobháideachta eile.

Forfheidhmiú an dlí

I gcúinsí áirithe, d’fhéadfadh go n-iarrfar ar an gCuideachta do Shonraí Pearsanta a nochtadh más gá sin a dhéanamh de réir an dlí nó mar fhreagra ar iarratais bhailí ó údaráis phoiblí (m.sh. cúirt nó gníomhaireacht rialtais).

Ceanglais dhlíthiúla eile

Féadfaidh an Chuideachta do Shonraí Pearsanta a nochtadh de mheon macánta go bhfuil gá le gníomh den sórt sin chun:

 • Oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh
 • Cearta nó maoin na Cuideachta a chosaint agus a chosaint
 • Cosc nó imscrúdú a dhéanamh ar éagóir fhéideartha i dtaca leis an tSeirbhís
 • Sábháilteacht phearsanta Úsáideoirí na Seirbhíse nó an phobail a chosaint
 • Cosaint ar dhliteanas dlíthiúil

Slándáil do Shonraí Pearsanta

Tá slándáil Do Shonraí Pearsanta tábhachtach dúinne, ach cuimhnigh nach bhfuil aon mhodh tarchurtha thar an Idirlíon, nó modh stórála leictreonach 100% slán. Cé go Déanaimid ár ndícheall modhanna inghlactha tráchtála a úsáid chun do Shonraí Pearsanta a chosaint, ní féidir linn a slándáil iomlán a ráthú.

Príobháideacht Leanaí

Ní thugann ár Seirbhís aghaidh ar aon duine faoi bhun 13 bliana d’aois. Ní bhailímid go feasach faisnéis inaitheanta phearsanta ó dhuine ar bith faoi bhun 13 bliana d’aois. Más tuismitheoir nó caomhnóir Tú agus má tá Tú ar an eolas gur chuir Do leanbh Sonraí Pearsanta ar fáil dúinn, le do thoil Glaoigh orainn. Má thagaimid ar an eolas go bhfuil Sonraí Pearsanta bailithe againn ó aon duine faoi bhun 13 bliana d’aois gan toiliú tuismitheora a fhíorú, Déanaimid bearta chun an fhaisnéis sin a bhaint dár bhfreastalaithe.

Más gá dúinn a bheith ag brath ar thoiliú mar bhunús dlí chun Do chuid faisnéise a phróiseáil agus go bhfuil toiliú ó thuismitheoir ag teastáil ó Do thír féin, d’fhéadfaimis toiliú do thuismitheoirí a éileamh sula mbaileoimid agus go n-úsáidfimid an fhaisnéis sin.

Naisc chuig Suímh Ghréasáin Eile

Féadfaidh naisc chuig láithreáin ghréasáin eile nach bhfuil á bhfeidhmiú againn a bheith inár Seirbhís. Má chliceálann Tú ar nasc tríú páirtí, díreofar Tú chuig suíomh an tríú páirtí sin. Molaimid go láidir duit athbhreithniú a dhéanamh ar Bheartas Príobháideachta gach láithreán a dtugann tú cuairt air.

Níl aon smacht againn agus ní ghlacaimid aon fhreagracht as ábhar, polasaithe príobháideachta nó cleachtais aon suíomh nó seirbhísí tríú páirtí.

Athruithe ar an bPolasaí Príobháideachta seo

Féadfaimid Ár bPolasaí Príobháideachta a nuashonrú ó am go chéile. Cuirfimid in iúl duit faoi aon athruithe tríd an bPolasaí Príobháideachta nua a phostáil ar an leathanach seo.

Cuirfimid in iúl duit trí ríomhphost agus/nó fógra feiceálach ar Ár Seirbhís, sula dtiocfaidh an t-athrú i bhfeidhm agus nuashonróimid an dáta “Nuashonraithe is déanaí” ag barr an Pholasaí Príobháideachta seo.

Moltar duit an Beartas Príobháideachta seo a athbhreithniú go tréimhsiúil le haghaidh aon athruithe. Bíonn éifeacht ag athruithe ar an bPolasaí Príobháideachta seo nuair a phostáiltear ar an leathanach seo iad.

Glaoigh orainn

Má tá aon cheist agat faoin bPolasaí Príobháideachta seo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn:

Trí ríomhphost: boynecurrach@gmail.com
Trí chuairt a thabhairt ar an leathanach seo ar ár suíomh Gréasáin: boynecurrach.ie
Ar an uimhir theileafóin: 00353 86 3577002

Sign up to the newsletter to get latest news